Komunalno Ozalj d.o.o.

Prethodna savjetovanja

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA VODOSPREME VRHOVAC

 

 

Naručitelj, Komunalno Ozalj d.o.o., planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja vodospreme Vrhovac“. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ZJN2016, Naručitelj ovim putem, dana 04. travnja 2019. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi, troškovnik, tehnički opis i tlocrt 1:50.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama. Naručitelja www.komunalno-ozalj.com . Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.komunalno-ozalj.com

 

1 Uvod 

2 Građevinski radovi

2. Dokumentacija o nabavi  Vodosprema Vrhovac2. Dokumentacija o nabavi  Vodosprema Vrhovac

2.1. Tehnički opis

3 Elektro oprema  i radovi

3.1 Građevinski nacrti

4 Sveukupna rekapitulacija

 

Dubravko Ilijanić

Tehnički direktor

kom mali

 

Komunalno Ozalj d.o.o.
M. Heraka 11
47280 OZALJ
Tel. 047/731-422,402
Fax 731-685
OIB:05352816122