Komunalno Ozalj d.o.o.

O nama

Komunalno Ozalj d.o.o. je trgovačko društvo osnovano Društvenim ugovorom
o osnivanju između Grada Ozlja i Općine Žakanje sa svrhom obavljanja komunalnih djelatnosti,
a pravni je slijednik Komunalno stambenog poduzeća Ozalj koje je osnovano sedamdesetih
godina prošlog stoljeća.

azel4
Sjedište društva je u Ozlju, Ulica akademika Milana Heraka 11.

Osnovna djelatnost društva je vodoopskrba i odvodnja.
Komunalno Ozalj danas zapošljava 17 zaposlenika, a svoje djelatnosti obavlja na području
Grada Ozlja te općina Žakanje, Kamanje i Ribnik.

  

ADRESA:

Komunalno Ozalj d.o.o.
47280 Ozalj
Ul. akademika M. Heraka 11
OIB: 05352816122
IBAN: HR02 2400008-1190002908
tel. +385 47 731 402 ; +385 47 731 422
fax +385 47 731 685

elektronska pošta: info(at)komunalno-ozalj.com

dežurstvo 24 sata : +385 47 731 402